O PROJEKTU

Projekt Genesis in Cambodia (GiC) je projektem neziskové organizace Genesis.

CÍL

Pracujeme na tom, aby se dětem pocházejícím z chudých rodin dostávalo kvalitní vzdělávání a zároveň přispíváme ke zlepšování pedagogických postupů. Věříme, že není jen důležité vzdělávat, ale dobře vzdělávat. Zaměřujeme se na děti žijící na smetišti, tedy děti pocházejících z rodin, které nemají žádné prostředky k tomu, aby svým ratolestem poskytly byť jen to nejzákladnější vzdělání 

kambodžské děti si hrají
kambodžské dívky

Smetiště plné bakterií a zápachu se nachází v blízkosti Choeung Ek killing fields, nedaleko hlavního města Phnom Penhu. Na tomto obrovském smetišti žijí stovky lidí. Děti jsou často nuceny pracovat na skládkách společně s rodiči, jelikož sbírání odpadků je pro tyto lidi jediných možným zdrojem obživy. Průměrně si lidé na smetištích vydělávají 35 centů z USD za 14 hodin práce, což je necelých 9 korun českých. To nejen že nestačí na to, aby děti mohli posílat do školy, ale často ani na zajištění základní stravy.

kambodžské smetiště
jak žijí kambodžané

NAŠE VIZE - VZDĚLÁNÍ JAKO ZÁKLAD ROZVOJE JEDINCE I SPOLEČNOSTI

Naší vizí je zpřístupnit vzdělání dětem, jejichž rodiny si to nemohou dovolit, a zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání na kambodžských základních školách. Chceme, aby děti a jejich rodiny našly díky vzdělávání cestu k lepšímu životu, cestu ven z bludného kruhu chudoby. Zvýšení gramotnosti dává možnost pro kvalitnější a soběstačný život a je prevencí před chudobou. 

MISE

Finanční prostředky využíváme jak na formální vzdělávání dětí, tak na mimoškolní aktivity, které pomáhají utvářet osobnost dítěte. Mimoškolní aktivity jsou zaměřeny například na výuku anglického jazyka, ochranu životního prostředí či individuální rozvoj dítěte. Aktivity připravují pro děti dobrovolníci, často vysokoškolští studenti ekologie, angličtiny, pedagogiky, matematiky či psychologie. Tak dáváme prostor i mladým studentům z České republiky k seberealizaci, uvědomění si důležitosti pomoci, rozšíření obzorů a nabytí cenných zkušeností z prostředí s odlišnou kulturou.

Výuka angličtiny není v Kambodži na vysoké úrovni, proto je kladen důraz na výuku anglického jazyka, který je nezbytným nástrojem pro uplatnění na mezinárodním i domácím pracovním trhu a nabízí širokou škálu možností. Z tohoto důvodu chceme dětem nabídnout kurz, ve kterém bude výuka angličtiny probíhat ve formě her a aktivní konverzace namísto pouhé drilovací metody, která je běžně ve školách v Kambodži praktikována.

Ochrana životního prostředí je v Kambodži na tristní úrovni, a proto bychom rádi v rámci mimoškolních aktivit dětem nabídli také kurz, který by se věnoval šetrnému chování k životnímu prostředí. Cílem tohoto kurzu je povzbudit v dětech cit pro ochranu přírody a pro zodpovědné chování vůči ní. Předpokládáme, že se takto vzdělané děti budou více zapojovat do pomoci na lokální úrovni a stanou se ve svém okolí příkladem. Budou inspirací pro ostatní.

ŠIŘÍME INSPIRACI

Dbáme na to, aby byl projekt dlouhodobě udržitelný a proto s dětmi pracujeme od útlého věku po jejich vstup na trh práce. S místní partnerskou organizací poskytujeme poradenství a asistenci při výběru střední školy, potažmo univerzity a pomáháme s hledáním prvního zaměstnání. Děti motivujeme ke studiu, představujeme jeho přidanou hodnotu. S každým dítětem pracujeme individuálně na bázi konzultací a profesionální asistence. Vzdělání totiž nekončí vystudováním pár let základní školy.  Toho jsme si dobře vědomi, a proto toto šíříme jak mezi dětmi, tak i jejich rodinami.  

kambodžská žákyně
kambodžská kola